Політика конфіденційності

1. Загальні положення

1.1 Ця Політика конфіденційності (далі – «Політика») розроблена компанією Офіційний представник компанії Швейний світ Харків (далі – «Компанія») відповідно до чинного законодавства України, зокрема Закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 року № 2297-VI щодо Користувачів Сайту sewmir.com.ua (далі — «Сайта») та встановлює порядок отримання, збирання, накопичення, зберігання, обробки, використання, забезпечення захисту та розкриття персональних даних (далі – « Дані») Користувачів сайту.

1.2 Під Даними розуміється будь-яка інформація, що стосується прямо або опосередковано до певного Користувача. Це може бути: ім'я, прізвище, адреса електронної пошти, номер телефону, регіон проживання, ip-адреса, дані про пристрої, що використовуються Користувачем (комп'ютер, тип браузера, операційна система мобільного пристрою), повідомлення (інформація, що міститься в листуванні між Користувачами друг з другом, а також у листуванні з Адміністрацією сайту), інша комунікаційна інформація, яка за бажанням Користувача, надається їм за допомогою реєстраційної форми та/або при заповненні свого профілю на сайті, написання повідомлення та/або відгуку, або інформація, отримана при усній комунікації Користувачів та Адміністрації сайту.

1.3 Під обробкою Даних розуміється будь-яка дія з Даними в тому числі, але не обмежуючись: доступ, надання, розповсюдження, збір, систематизація, зберігання, накопичення, запис, передача, блокування, видалення, уточнення, оновлення та/або зміна, знеособлення та інші способи використання даних Компанією.

1.4 Розпорядником даних є Компанія Швейний світ Харків.

1.5 Користувач, здійснивши реєстрацію на Сайті, вносячи при цьому свої персональні дані та/або надаючи ці дані іншим шляхом, та/або здійснюючи будь-які дії в рамках сайту sewmir.com.ua/privacy-policy та/або використовуючи будь-яку частину Сайту та/або шляхом висловлення згоди — активувавши кнопку «зареєструватися» через форму сайту (чекбокс), висловлює свою згоду з положеннями цієї Політики та дає Компанії а також третім особам, які надають Компанії послуги, зокрема, але не виключно, обробляють платежі, здійснюють доставку, дозвіл на обробку своїх даних.

1.6 Користувачі можуть надавати Дані самостійно шляхом розміщення їх на Сайті або повідомляючи через канали телефонного зв'язку та/або на електронну та/або поштову адресу Компанії, або Дані можуть надаватися з інших джерел (відповідно до п.3 цієї Політики), наприклад, відгуки Користувачів (оцінки, коментарі, підтвердження інформації) або інша інформація від третіх осіб, надана в ході направлення претензій, скарг та/або розгляду спорів, та/або інформація із загальнодоступних джерел у мережі Інтернет.

1.7 Користувач не має права використовувати сайт sewmir.com.ua, якщо він не погоджується з умовами цієї Політики.

1.8 Користувач визнає, що у разі його недбалого ставлення до безпеки та захисту його Даних та даних з авторизації (пароль, логін) треті особи можуть отримати несанкціонований доступ до облікового запису та Даних Користувача. Компанія не несе відповідальності за збитки, завдані таким доступом. 2. Які особисті дані можуть збиратися? електронної пошти, адреса розташування компанії, інші комунікаційні дані за бажанням Користувача;

— інформація про обліковий запис Користувача в тому числі номер телефону, адресу електронної пошти, логін та пароль, інші Дані, необхідні для здійснення обслуговування користувачів Сайту, комунікації з Користувачами у тому числі, коли Користувач звертається до служби підтримки Сайту;

— інформація, яку Користувачі надають Компанії під час укладання договорів про надання послуг шляхом акцепту публічної оферти, розміщеної на Сайті та/або укладаючи договори на надання додаткових послуг на Сайті;

— інформація, необхідна для здійснення комунікацій між Користувачами Сайту в тому числі для здійснення та підтвердження угод між продавцями та покупцями, отримання та відправлення повідомлень, розміщення відгуків, коментарів, здійснення платежів;

— дані про використовувані Користувачем пристрої, інформація про веб-сайти Користувачів та/або їх мобільні Дані (у разі, якщо Користувач використовує мобільний додаток) такі як: ip-адреса, дата та час, коли Користувач користується Сайтом, інформація про програмне забезпеченні, а також використовуваний інтернет-браузер, інформація про операційну систему мобільного пристрою, інформація про роботу пристроїв Користувача, індивідуальні ідентифікатори пристроїв, які використовують Користувачі;

- дані, отримані в результаті проведення Компанією та/або третіми уповноваженими Компанією особами, різних опитувань, пов'язаних з покращенням надання сервісу Користувачам; інформація, отримана Компанією внаслідок проведення маркетингових активностей;

— інформація, розміщена Користувачами за результатами їх обслуговування, відгуки, коментарі, звернення до служби підтримки, скарги, претензії та ін.

2.2 Компанія також може обробляти дані за допомогою таких технологій:

— файли Cookies (куки — невеликий фрагмент даних, які пересилаються на комп'ютер користувача при переході на веб-сторінку та/або при перегляді рекламного модуля на веб-сторінці та зберігаються на комп'ютера користувача та/або в його мобільному пристрої);

— пікселі (pixels – цифрові зображення, елемент матриці дисплеїв, що формують зображення), що дозволяють відстежити як часто Користувач використовує веб-сторінку з метою визначення браузера Користувача та надання сервісів, наприклад зберігання Даних у кошику між відвідуваннями; а також з метою усунення помилок роботи Сайту, ініційованих Користувачем, при цьому вся інформація обробляється «як є» і не змінюється в процесі збору даних.

3. Використання та цілі обробки Даних

3.1 Компанія використовує та здійснює обробку Даних, з метою:

— здійснення покладених на Компанію функцій, повноважень та обов'язків відповідно до чинного законодавства України, а також забезпечення реалізації цивільно-правових, господарських та податкові відносини;

— для ідентифікації клієнта як Користувача Сайту, з метою зв'язку з Користувачами в тому числі для надання послуг, обробки платежів, відправки проведення розрахункових операцій, надання звітності, ведення бухгалтерського та управлінського обліку, створення та реалізації бонусних програм, програм лояльності, відправлення розсилок поштою, електронною поштою, на номер мобільного телефону, в тому числі з метою відправки комерційних пропозицій, повідомлення про акції та новини nailapex.kharkiv.ua/privacy-policy, покращення якості надання послуг, формування рейтингів, аналізу активності Користувачів, здійснення пошуку за ключовими словами, управління трафіком на Сайті, аналізу та прогнозування переваг, інтересів Користувачів; проведення науково-дослідної та аналітичної активності, а також забезпечення дотримання умов Користувачами угоди, Правил розміщення інформації на Сайті, Правил публікації відгуків, Правил оформлення товарних позицій, Правил розміщення оголошень.

3.2 Компанія не здійснює обробку Даних щодо расової, національної приналежності, політичних поглядів, релігійних та інших переконань, членства в громадських об'єднаннях. Інформація, що характеризує фізіологічні особливості Користувачів, на основі яких можна встановити його особистість, не обробляється.

3.3 Терміни обробки та зберігання Даних визначаються виходячи з цілей обробки Даних, а також виходячи з умов, зазначених у договорах, укладених з Користувачами відповідно до вимог чинного законодавства України. 4. Умови надання доступу до Даних

4.2 В окремих випадках, з метою демонстрації ефективності роботи Сайту та підвищення іміджу Сайту, Компанія може розкривати статистику роботи сайтів Користувачів, не розкриваючи при цьому персональних даних та інформації, яка є комерційною таємницею.

4.3 Сайт sewmir.com.ua, окрім іншого, надає можливість використовувати послуги Google. Персональні дані Користувачів обробляються, зберігаються та передаються відповідно до Умов використання Google, з Політикою конфіденційності Google, доступною за посиланням:
https://policies.google.com/privacy" rel="nofollow
.

4.4 На Сайті можуть містити посилання на інші веб-ресурси при переході Користувачами, на які дія цієї Політики не поширюється.

4.5 Компанія здійснює обробку Даних на законній та справедливій основі: Дані не розкриваються третім особам та не поширюються без згоди Користувача, за винятком випадків передбачених чинним законодавством України та лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини, зокрема, але не виключно:

— за обґрунтованими запитами державних органів, які мають право витребувати та отримувати такі дані;

— у тому випадку якщо, на думку Компанії , Користувач порушує умови цієї Політики та/або інших договорів та угод укладених між Компанією та Користувачем, а також положень Угоди користувача, Правил розміщення інформації на Сайті, Правил публікації відгуків, Правил оформлення товарних позицій , правил розміщення оголошень.4.6 Компанія залишає за собою право відповідно до вимог чинного законодавства України проводити обмін Даними з державними органами з метою: запобігання шахрайству на Сайті, врегулювання спірних ситуацій та з'ясування обставин, які можуть бути/спричинити порушення чинного законодавства, а також у разі виявлення Компанією неправомірних дій Користувачів Сайту та/або отримання претензій, скарг, звернень від третіх осіб.

5. Як змінити/видалити Дані або відкликати згоду

5.1 Користувачі в будь-який момент можуть змінити/видалити особисту інформацію або відмовитися від розсилки, або відкликати свою згоду на обробку Даних через свій Особистий кабінет або, надіславши повідомлення на електронну адресу: info @sewmir.com.ua.

5.2 Після отримання такого повідомлення обробку Даних Користувача буде припинено, а його Дані буде видалено, крім випадків, якщо така обробка може бути необхідна відповідно до чинного законодавства України.

5.3 Функціонування деяких можливостей sewmir.com.ua, для яких необхідна наявність інформації про Користувача, може бути припинена з моменту зміни/видалення Даних.

5.4 Компанія здійснює обробку та зберігання Даних для реалізації цілей, зазначених у цій Політиці протягом усього необхідного періоду для цього, але не більше 5 (п'яти) років з дати останньої взаємодії Користувача з Сайтом.

6. Захист Даних

6.1 Компанія при обробці Даних застосовує всі необхідні технічні, організаційні, правові заходи для захисту Даних від неправомірного та/або несанкціонованого доступу до таких Даних, у тому числі зміни, видалення, надання, розповсюдження, а також інших неправомірних дій.

6.2 Компанія на постійній основі здійснює контроль за вживаними заходами щодо забезпечення безпеки.

7. ДОДАТКОВІ УМОВИ

7.1 Компанія залишає за собою право змінити умови цієї Політики у будь-який момент. У такому разі оновлена редакція буде розміщена на сторінці за адресою:
https://sewmir.com.ua/privacy-policy
. У випадку, якщо Користувач не погоджується зі змінами, він зобов'язується негайно припинити будь-яку взаємодію з Сайтом.

7.2 Компанія не несе відповідальності за збитки або збитки, які зазнав Користувач або треті особи внаслідок помилкового розуміння чи нерозуміння умов цієї Політики.

7.3 У разі, якщо будь-яке положення цієї Політики, включаючи будь-яку пропозицію, пункт або їх частину, визнається таким, що суперечить чинному законодавству України, або недійсним, це не вплине на інші положення, вони залишаються повністю в силі і продовжують діяти у повній силі та є дійсними, а будь-яке недійсне становище, або становище, яке не може бути виконане, без подальших дій Сторін, вважається зміненим, виправленим тією мірою, якою це необхідно для забезпечення його дійсності та можливості виконання.

7.4 Термінологія, що використовується в цій Політиці, має таке ж значення, як і в Угоді користувача, якщо не вказано інше.